Arkayı 4.5’layalım Beyler!

Hepimizin aşina olduğu bir cümledir ‘arkayı dörtleyelim beyler’. Peki bu başlık nedir derseniz aslında yakinen tanıdığımız bu cümlenin, son günlerde yaşadığımız 4.5G çılgınlığına yansımasıdır. Size yine ekşisözlük tanımıyla ‘arkayı dörtlemek’ nedir onu ifade edeyim.

“Daha çok minibüslerde, şoför veya oturma isteğini bastıramayan cin yolcu tarafından sarf edilir. Bir kişi cam kenarına, diğeri onun yanına, bir diğeri de diğer cam kenarına oturmuş fakat biraz yayılmışlardır… araya bir kişi daha sığar deyip utandırmak amaçlı”* kullanılır. Telekom sektöründe son kullanıcıya son 6 aydır yansıyan ama operatörlerin yıllardır nasıl yatırım yapacaklarını düşündükleri 4G, ülkemizde nam-ı diğer 4.5G gerçekten arka koltuğu mu sıkıştıracak yoksa son kullanıcının hayatını mı genişletecek göreceğiz.

4.5G geçişi operatörlerin hayatını değiştiriyor evet, ama tüketicinin hayatını nasıl değiştirdiğini tam olarak anlatana henüz rastlamadım. İnternet daha hızlı olacak; bugüne kadar bekleterek çalışan bir çok işi daha hızlı, hatta yeri gelecek 20 kat hızlı yapacağız. Hatta iddiaya göre internet ücreti de artmayacak. Buraya kadarki kısmını hepimiz duyuyoruz ve umarım doğrudur :) Peki hangi işi yaparken daha fazla sürate ihtiyacım vardı da şimdi 4,5G’ye geçince çok mutlu olacağım? Hızlanan mobil internetin bundan önceki ülke örneklerine baktığımızda 2 temel alanın yükseldiğini ve birçok sektörü etkilediğini görüyoruz.

1) Mobil Video: Haklısınız videoları seyrederken zaman zaman ekranın durduğunu, hatta sırf bu yüzden videonun sonunu getirmediğimi bilirim. Bunun artık çok daha az yaşanacağını biliyoruz. Daha kaliteli ve yüksek çözünürlükteki videoyu daha hızlı seyredeceğiz. Gerek istediğimiz videoyu indirebilecek, gerekse canlı bir yayını hiç zorlanmadan izleyebileceğiz. Fakat bahsettiğim konu artık donmuş ekranların olmayacağı değil. Video ve görüntülü iletişimin çok artacağı aşikar. Kullanıcılar artık sadece mesajlaşmayacak, şu an farklı platformlarda kullandığımız görüntülü görüşmeyi çok rahat ve hatta yeni eklentilerle sanki sevdiklerinin yanındaymış gibi hissederek yapacaklar. Tam bu noktada yeni cihazlar gelecek. VR cihazları önümüzdeki dönemde telefonlarımızla beraber çalışıp görüntülü görüşmenin artık yeni bir deneyim haline dönüşmesini sağlayacak. Ve tabi ki mobil tabanlı TV’ler ve yeni nesil film platformları bizi bekliyor. 3. dönem dediğimiz yeni TV ve film deneyimi sunan platformlar 4.5G ve çevresini süsleyecek yeni cihazlarla hayatımıza girmeye başlayacak.

2) Mobil Oyun: Deneyimi değişecek en önemli 2. alan ise oyun. Uygulama dükkanlarının gözdesi oyunlar artık hem tarz, hem deneyim değiştirecekler. Oyuncular iyi bilir, özellikle online oyun oynamak ve canlı rakiplerle mücadele etmek sektörün kritik oyunlarının en temel özelliği. İşte bu, hızlanan mobil internetin oyun deneyiminde fark yaratacağı önemli nokta olacak.

Değişecek bu 2 önemli sektöre bir de bonus sektör ekleyerek bu ayki yazımı kapatayım. Bankalar için inovasyon hep çok önemli olmuştur. 3G geçişini hatırlarım; görüntülü çağrı ilk defa yapılacağı için 10 kişilik görüntülü görüşme odası kurmuştuk ki erkendi bile. Bu sefer bankalar yüksek hızlı mobil interneti çok daha efektif ve sonuç odaklı kullanabilecekler. 1 Nisan sabahı bankalardan artık görüntülü servis almaya başlayacak ve hatta kredinizi bile anında görüntülü onaylatıp, hesabınıza geçireceksiniz. Eskiden sadece bilgi almak için kullanılan servisler artık en önemli bankacılık işleri için danışmanlık ve anında sonuçlandırmak için kullanılıyor olacak.

Son olarak, Türkiye her zaman yaratıcılığı çok yüksek bir ülke olmuştur. Birçok yeni servis ile karşılaşacağımızdan emin olduğum bu geçiş umarım sorunsuz ve müşteri faydasının yüksek olduğu bir dönemin başlangıcı olur. Arkayı 4.5G’lerken, müşterinin sıkışmayacağı aksine özgürleşerek rahatlayacağı bir dönem dilerim.

*Cyrano isimli yazardan alınmıştır.

How 4.5G Is Changing The Lives Of Consumers?

Yes, the switch to 4.5G is changing the lives of operators, but I have yet to see someone who explains how exactly it changes the lives of the consumers. Internet will be faster; we will carry out many tasks that used to keep us waiting in a much faster way, and at times even 20 times faster. As a matter of fact, allegedly the price of internet will not increase. So far, we’ve all heard it and I hope it is true :) So for which tasks did I need more speed that I’m gonna be very happy once I switch to 4.5G? When we look at previous examples of countries where mobile internet got faster, we see a rising trend in 2 basic areas, and that it affected many sectors.

1) Mobile Video: You’re right, there are times that when watching videos, the screen freeze and you can’t finish the video just because of that. We know that this will happen less often now. We will watch higher quality and resolution videos in a much faster way. We will be able to download the videos we want, and watch a live without any problems. However, what I’m talking about is not that there won’t be frozen screens any more. It’s obvious that videos and video communication will become more widespread. The users will no longer just message each other, they will be able to make video calls that we currently use on different platforms much more easily, and with new extensions they will even be able to communicate with their loved ones feeling as if they are near them. At this point, new devices will arrive. In the upcoming period, VR devices will operate with our phones, and turn video calls into a new experience. And of course, mobile-based TV’s and new generation movie platforms are waiting for us. 3rd generation platforms that offer a new TV and movie experience will start to come into our lives with 4.5G and new devices that will come along with it.

2) Mobile Gaming: The second most important area that the experience will change is gaming. The favorite games in application stores will change in terms of both style and experience. The gamers know well, playing online and competing against live opponents are the most basic features of the significant games of the sector. And this will be the most important point that faster mobile internet will create a difference in the gaming experience.

I will end this month’s article by adding a bonus sector to these two important sectors that will change. Innovation has always been important for banks. I remember the switch to 3G; we had set up a 10-people video call room as a video call could be made for the first time, and it was soon for that yet. This time, the banks will be able to utilize high-speed internet in a much more effective and result-oriented way. In the morning of April 1st, you will start to receive video services from banks, and even take out a loan and transfer it to your account by having it instantly approved through a video call. Services that were only used for obtaining information before will now be used to receive consulting support for the most important banking transactions and to complete them right away.

Finally, Turkey has always been a country with high creativity. I hope this transformation which I’m sure will introduce many new services is carried out smoothly and becomes the start of a period with high customer benefit.

2010 yılında finans sektörü ve dijital dünyadaki gelişmelerle ilgili haberleri ve fikirlerini paylaşmak üzere dijitalce.com’u hayata geçiren Deniz Güven’in Finans sektöründe 10 yılı aşkın deneyimi bulunuyor. Deniz, Garanti Bankası’nda dijital kanalların yönetimi, tasarımı ve iş geliştirmesi, ayrıca dijital iletişim, pazarlama ve satış fonskiyonlarından sorumlu olan Şubesiz Bankacılık’ın Birim Müdürü olarak görevine devam ediyor.

DİJİTALCE KATEGORİLER