Dijital “U – Dönüşü”

2015 yazılarına bakarken dijital dönüşümden ne kadar da çok bahsettiğimiz fark ettim. Fakat bu yazıların bir çoğunda Bankacılık ve Fintech’lerden bahsetmişim. Bu ay sizlere değişen veya değişmesi gereken endüstrilerden bahsedeceğim. Konuya girmeden önce her Türk şoförünün hakimiyetinin yüksek olduğu ve bu ayki başlıkta geçen “U- dönüşü”nün ne olduğu ile başlayalım.

Sözlük anlatımıyla “U-dönüşü” gidiş yönünün 180 derece değiştirilmesidir. Adını, yapılan manevranın U şekliyle benzerliğinden almaktadır. U-dönüşü bazı ülkelerde tümüyle yasak iken bazılarında belirli kurallara bağlıdır. İşte bazı sektörlerin ihtiyacı olan durum da tam anlamıyla bu gibi gözüküyor. Fakat bu dönüşü yapabilmek önünde birçok engeli barındırıyor.  Buna birçok örnek verebiliriz ama seçtiğim 3 farklı sektör şu şekilde;

1) Enerji: Tüm dünyada özgürleşen bir piyasa olan enerji, üretiminden tedariğine, hatta son kullanıcı tarafında takibine kadar değişen bir yapıya sahip. Sektörün tamamını böyle kısa bir yazıda anlatmak zor olmakla beraber size bir sorum var: En son ne zaman gaz veya elektrik faturanıza baktınız? Bu noktada aslında Kamu yararı ve hizmeti için kurulmuş (utility) şirketler için hem çok büyük bir tehlike, hem de büyük bir fırsat var. Müşterileri dijitalle değişen bu kurumlar bu keskin dönüşü mutlaka iyi görmek zorundalar. Eski nesil hizmet şirketlerinden, dijital dönüşüme ayak uydurmuş servis şirketlerine muhakkak dönüşmeleri gerekiyor. Dünyada ve Türkiye’de en önemli örnekleri elektrik abonelerinin hayatlarındaki değişikliklerde görüyoruz. Dünyadaki en önemli örneklerinden birisi olan com yeni nesil bir elektrik tedarikçisi olarak, aynı numara taşımada olduğu gibi, aboneliğinizi bu servise taşımanızı sağlıyor. Faturalarınızı daha anlaşılır bir şekilde görüyor, cep telefonunuzdaki bir uygulama ile takip etmekle kalmayıp, tarifenizi kendiniz yönetebiliyorsunuz. Türkiye’de Cerean ve Dinamo Elektrik gibi şirketler hizmet işinin gerçek bir servis işine dönüşmesini sağlayan ilk oyuncular gibi görünüyor. Bu arada sektörün hali hazırdaki oyuncuların fırsata çevirebileceği çokça nokta var.

2) Sağlık: Dünyadaki örneklere baktığımızda sektörün temel sıkıntıları dışında oyunu değiştiren en önemli faktörün doktora ulaşma, randevu alma ve sonrasında tedavi sürecini takip edebilme olduğu görünüyor. “Breakthrough” gibi bazı örnekler tüm bu süreci dijitale taşıyarak fark yaratıyor. Son kullanıcı için ciddi bir şeffaflık yaratırken diğer yandan algısal olarak çok bariyeri olan bir süreci çözmüş oluyor. İstendiği anda doktorunuza bir konuda danışabilme hatta görüntülü destek alabilme duygusu bile çok katma değerli bir servis olmasını sağlıyor. Türkiye’de henüz birkaç hastanenin ve ufak birkaç denemenin dışında örnekleri göremedik. Uçtan uca servisler sektörün U dönüşü için çok önemli.

3) Basın: Her gün yaşadığımız bilgi bombardımanı içinde gerçek habere ulaşmanın zorluğu tartışılmaz. Ne kadar kendi haber akışlarımızı düzenlemeye çalışsak da birden fazla kaynağın yönetimi ve istenen habere erişim bir süre sonra önemli konuların bile kaçırılmasına sebebiyet veriyor. Bir süredir en çok dijitalleşen sektörlerden biri olarak henüz para kazanma modelini tam oturtamamış olsa bile, basında yeni yöntemlerin geldiğini görüyoruz. İletişimi gerçek anlamda çift taraflı hala getiren servisler sayesinde artık bir sohbet uygulamasında arkadaşınızla tartışıyormuşçasına habere ulaşabiliyorsunuz. Dünyadaki ilk örneklerinden biri olan “Quartz”, seçtiklerinizle öğrenen yapısıyla habere erişimin formatını değiştirdiği gibi, aynı zamanda büyük zaman tasarrufu yaptırıyor. Akıllı ve rahatsız etmeyen reklam yapısı ise cabası..

Bu 3 örnekte birbirinden farklı dinamikler var ancak ortak paydaları şu; değişimin hangi aşamasında olursa olsunlar, her zaman çok ciddi U-dönüşlerine ihtiyaç duyuyorlar. Sadece dijital odaklı değil, dijitalle beslenmiş dönüşüm planları da geleceğin kazananlarını belirleyecek gibi görünüyor.

 

Dijital “U-Turn”

When looking at my 2015 articles, I have noticed how much I had talked about digital transformation. However, in many of these articles, I was referring to Banking and Fintechs. This month, I will talk about industries that have changed or must change. Before going into the subject, let’s start with what this month’s title “U-turn” which every Turkish driver has great command of.

The lexical meaning of “U-turn” is to reverse the direction of travel 180 degrees. The reason it is called a U-turn is that the maneuver looks like the letter U. While U-turn is completely illegal in some countries, it is subject to some rules in others. This exactly looks like what some sectors need. However, making a u-turn involves many obstacles. We can give many examples for this, but 3 different sectors I have selected are as below,

1) Energy: Energy which is a liberalized market across the world has a changing structure from production to supply, and even to tracking by the end user. As it is hard to explain the whole sector in such a short article, I have a question for you: When was the last time you looked at your gas or electricity bill? Actually at this point, there is both a great risk and a great opportunity for utility companies established for public welfare and service. These institutions of which the customers have changed with digital must see this sharp turn very well. They must transform from old-school services companies to digitally transformed service companies. We see the most significant examples in Turkey and the world in the changes in the lives of electricity subscribers. Npower.com, as a new generation electricity supplier and one of the most important examples in the world enables porting your subscription to this service just like number porting. Thus you can view your bills in a more understandable way, keep track of your bills with an application on your mobile phone, and even manage your own fares. Cerean and Dinamo Electricity looks like the first players in Turkey that have managed to transform the service business into an actual service business. Meanwhile, there are many points that the existing players of the sector can turn into opportunities.

2) Health: When we look at the examples in the world, besides the basic problems of the world, the most important factors that change the game seems to be reaching the doctor, getting an appointment and following the treatment process. Some examples such as “Breakthrough” are making a difference by moving this process to digital. While creating a significant transparency for the end user, they are also solving a process which perceptually has many obstacles. Even the feeling of being able to consult your doctor when you need and even get support by video call makes it a highly value added service. So far, we have not seen examples of it except a few hospitals and a few minor trials. End-to-end services are very important for the U-turn of the sector.

3) Media: The difficulty of reaching real news among the information overload we experience every day is an indisputable fact. No matter how we try to manage our own news flow, managing several sources and reaching the news looked for cause us to miss even important issues after a while. Although, media, as one of the most digitalized sectors, could not exactly establish a revenue generation model yet, we see new methods being introduced in the media. With services that make communication two-sided in real sense, you can now reach news as if you are chatting with your friend through a chat application. As one of the first examples in the world, “Quartz” while changing the format of access to news with its structure that learns with your selections, it also enables you to significantly save time. And its smart advertisement structure that doesn’t disturb the use is the icing on the cake.

There are different dynamics in these 3 examples, however their common ground is this; no matter which phase of transformation they are in, they always need serious U-turns. It seems like not only digital-focused but also digitally-fed transformation plans will determine the winners of the future.

2010 yılında finans sektörü ve dijital dünyadaki gelişmelerle ilgili haberleri ve fikirlerini paylaşmak üzere dijitalce.com’u hayata geçiren Deniz Güven’in Finans sektöründe 10 yılı aşkın deneyimi bulunuyor. Deniz, Garanti Bankası’nda dijital kanalların yönetimi, tasarımı ve iş geliştirmesi, ayrıca dijital iletişim, pazarlama ve satış fonskiyonlarından sorumlu olan Şubesiz Bankacılık’ın Birim Müdürü olarak görevine devam ediyor.

DİJİTALCE KATEGORİLER