Dijital Şefler Kolları Sıvadı ama Dijital mi yoksa Değişim mi?

Son yıllarda sıkça duymaya alıştığımız “Chief Digital Officer” yani organizasyonda dijitalin başı anlamına gelen bu pozisyon günden güne popüler olmaya devam ediyor. Sizin şirkette var mı? Yoksa geç mi kaldınız acaba? Tüm bu tartışmalar yapılırken aslında Türkiye’de bu kavramı aksiyona çevirip aktif roller yaratan marka örneklerini 2000’li yılların başında görmeye başlamıştık.

Türkiye’de Dijital tarafın yani ilk web sitelerinin çıkış zamanlarına dönüp baktığımda, aklıma büyük hayran kitlelerine sahip Madman dizisi geliyor. 1950’lerin ortalarından 60’lı yıllara reklamcılığı anlatan bu diziyle dijitalin ne alakası var diyebilirsiniz ama aslında büyük benzerlik gösteriyor. 1950’lerin ortalarında büyük reklam ajansları TV’i henüz yeni yeni keşfederken organizasyonlarında TV ile ilgili birer kişilik birimler kurmaya başlamışlardı. TV’nin reklam tarafında neler yaratabileceğinden emin olmadan 1 kişinin takibine bırakılan bu dünya sonraki yıllarda en önemli reklam kanalı haline gelirken ajanslarda bu alanda çalışan ekiplerin sayısı yüzlere ulaştı. İşte Dijital de 90’lı yılların ortasında bu şekilde başladı. Önce 1-2 kişilik ekipler web siteleri yapmaya çalıştılar. Sonra işlem yaptırılmaya çalışılan güvenli platformlar oluştu derken aynı Madman hikayesinde olduğu gibi bugünlere kadar geldik.

İlk başladığımda babama anlatmakta zorlandığım işimin bugün sektörleri ve organizasyonları değiştirecek kadar büyük olabileceğini kestirmek çok zordu.

Peki, bu noktaya nasıl geldik ve kimdir bu dijital şefler?

Müşteri alışkanlıklarının değişmesi ve dolayısıyla değişen müşteri sadece servis ve ürünlerin farklılaşmasını değil aynı zamanda onları yaratan ve yöneten ekiplerinde buna paralel değişebilmesini gerektiriyor. Eskisi gibi sadece pazarlama yada sadece teknoloji odaklı olmak yetmiyor, eş zamanlı olarak bunu organizasyonlarda değişimin bir parçası yapabilecek roller gerektiriyor. Dijital Şef kavramı son 3 yıldır daha da popüler hale gelirken şirketler dijital dönüşümü sağlamak için bu rolü 3 farklı yoldan belirlemeye başladılar;

 1. Organik –  İçerden dijital iş sahipleri: Dijital pazarlama ve iş geliştirme ekiplerinden,
 2. Organik – IT den teknik iş sahipleri: Ağırlıklı CIO’lar bu görevleri de götürdü,
 3. Dışardan – Danışman, reklamcı: Reklam sektöründe dijitale yakınlığı olanlar ve çeşitli danışmanlık şirketlerinde dijitalle ilgilenenler

3 farklı yöntemde de şirketin kendi anatomisine göre farklı avantajlar ve dezavantajlar oluştuğunu görebiliyoruz, ancak kritik olan konu ise Dijital Şefin görev tanımın ne olacağı ve kendisinden ne beklendiği… Bana soracak olursanız, olmazsa olmaz beklenmesi gereken şey “Değişim”. Eğer dijital şefi sadece dijital alanda birkaç ürün yaratsın diye işe almak istiyorsanız hata yaparsınız; hatta karşılıklı mutsuzluk oluşması kaçınılmaz olabilir. Bunun yerine organizasyonunuzu sürekli değişime taşıyacak kişi olarak konumlandırmanız durumunda zaten sonuçlarını alırsınız. Değişimcinin ise olmazsa olmazı; iş ne olursa olsun dijitalde düşünebilecek, teknolojik gelişmeleri çok iyi hissedebilecek ve ne çok teknik ne de çok reklam gözüyle, işi değiştirmeye konsantre olabilmesidir.

Bugün Linkedin’den hızlıca baktığınızda 2000’den fazla Dijital Şef pozisyonunun hemen listelendiğini görebilirsiniz. 2 sene önce bu sayı 100’ler seviyesindeyken bugün her çeyrekte 100 yeni Dijital Şef listeye ekleniyor. Deloitte’un “Chief Digital Officer” araştırmasına göre 2020 yılına geldiğimizde dijital strateji kurum stratejisini bir alt maddesi değil, tam tersine kurum stratejisinin kendisi haline dönüşecek. Bu stratejileri oluşturmaları için birçok görevlendirme yapılırken geçtiğimiz sene en çok ilgi gören Dijital Şef tabi ki de New York Belediyesi tarafından atanan Rachel Haot idi. Büyük bir belediyenin bile götürdüğü servisleri değiştirebilmek için bu tür adımlar atması bu konunun önemini birkez daha ortaya koyuyor.

Kısacası bu pozisyon için;

 1. Teknoloji, pazarlama, reklam ve iş yönetimini beraber yapabilecek,
 2. Ürün ve servis değişimini tetikleyebilecek, tüm şirketi bu bakış açışı ile etkileyebilecek,
 3. Dijitali herkesin işi haline getirebilecek ve organizasyondan dijital şampiyonlar yaratacak,
 4. Sadece müşterilerin gördüğü yerlere değil aynı zamanda organizasyon içerisindeki değişimide sahiplenebilecek,
 5. Değişimi temel amaç yapıp diğer tüm parçaları bunun bir aracı olarak görebilecek

Birinin görevlendirilmesi başarının temel noktası oluyor gibi gözüküyor.

Sonuç olarak; Dijital Şefler hızla yayılmaya devam ediyor ama bana kalırsa dijital, dönüşümü tetikleyen en önemli araç olduğu için bugün bu rolden bahsediyoruz. Nasıl dijital doğan şirketlerde dijital gibi bir pozisyon yok ve zaten işin içerisine gömülmüş durumda ise aynısının zaman içerisinde diğer şirketler için de geçerli olması gerekiyor. Uber’de veya Airbnb’de dijitalin başı gibi bir pozisyondan bahsetmek ne kadar saçmaysa ileriki dönemde aynısı dijital doğumlu olmayan şirketlerin de gideceği yol olacaktır. “Chief Transformation Officer” yani Değişim Şefi dijitali de çok önemli bir araç olarak kullanan ve devamlı geliştirilen bir rol olmalıdır.

 

Digital Chiefs have rolled up their sleeves, but is it Digital or Change?

The position of “Chief Digital Officer” that we have gotten used to hearing about in recent years is continuing to become popular day by day. Do you have one in your company? Or are you late? While these discussions were being made, we had started to see brands that turn this concept to action, and create active roles in Turkey in the early 2000’s.

When I look at the launch of first websites in Turkey, Mad Men comes to my mind. If you say that what’s this show about advertising in the 1950’s and 1960’s got to do with digital, they are actually quite similar. While big advertising agencies were just discovering TV during mid 1950’s, they had started to establish 1-person teams about TV in their organizations. While this world that was left to the pursuit of 1 person without being sure what can be created in the advertising-side of the TV become the most important advertising channel in the following years, the number of personnel that worked in this field in agencies reached hundreds. And digital also started the same way. First, 1-2 person teams tried to create websites, then secure platforms that enabled performing transactions were made available, and finally we reached the present day just like in Mad Men.

It was hard to predict that my job which I had hard time explaining to my father when I first started would grow to the extent that would change sectors and organizations today. So, how did we arrive at this point, and who are these digital chiefs?

The changing of customers and habits not only require the differentiation of services and products , but also the changing of teams that create and manage these. Being marketing or technology oriented is no longer sufficient, roles that can make this a part of the change in organizations are needed. While the concept of Digital Chief has been becoming more popular in the last 3 years, companies are defining this role in 3 different ways to ensure digital transformation;

 1. Organic – Internal digital business owners: From digital marketing and business development teams,
 2. Organic – Technical business owners from IT: CIO’s predominantly carried out these tasks as well,
 3. External – Consultant, advertiser: People handling digital in advertising and consulting sectors

We can see that, in these methods different advantages and disadvantages arise according to the anatomy of the company, however the critical issue is the job definition of Digital Chief, and what is expected from him/her. If you want to hire a Digital Chief for him/her to just create a few digital products, you will be making a mistake. Instead, if you position him/her as the person who will move your organization towards continuous change, you will get results. The absolute must for a change officer is the ability to think digital no matter what the business is, having a great sense for technological developments, and being able to concentrate on changing the business without being neither too technical nor too advertising-focused.

Today, when you look at Linkedin, you can see more than 2000 Digital Chief positions. 2 years ago, this number was around 100. Today, 100 new Digital Chiefs are added to the list in every quarter. According to Deloitte’s “Chief Digital Officer” research, in 2020, digital strategy will no longer be a sub -article of the company strategy, but will become the company strategy itself.  Of many appointments made last year for the establishment of these strategies, the Digital Chief who attracted the most attention was of course Rachel Haot whom the New York Municipality appointed. The fact that even a large municipality taking such steps to change its services reveals the importance of the subject once again.

In brief, appointing someone with the following qualifications for this position form the basis of success.

 1. Simultaneously carrying out technology, marketing, advertising and business management related tasks,
 2. Ability to trigger product and service change, and to effect the entire company with this view point,
 3. Making digital the job for everyone, and creating digital champions,
 4. Embracing not only what the customers see, but also the change within the organization,
 5. Capability to make change the main purpose and to see all other parts as means to this purpose.

As a result; Digital Chiefs are increasingly becoming widespread, but in my opinion, the reason we are talking about this role today is due to the fact that digital is the most important tool that triggers transformation. As in the case of digital-born companies like Uber or Airbnb, where there is no such position as digital, as it is already embedded in the business, this must be the case for other companies as well in time. “Chief Transformation Officer” must be a role that utilizes digital as a very important tool, and improve it continuously.

 

2010 yılında finans sektörü ve dijital dünyadaki gelişmelerle ilgili haberleri ve fikirlerini paylaşmak üzere dijitalce.com’u hayata geçiren Deniz Güven’in Finans sektöründe 10 yılı aşkın deneyimi bulunuyor. Deniz, Garanti Bankası’nda dijital kanalların yönetimi, tasarımı ve iş geliştirmesi, ayrıca dijital iletişim, pazarlama ve satış fonskiyonlarından sorumlu olan Şubesiz Bankacılık’ın Birim Müdürü olarak görevine devam ediyor.

DİJİTALCE KATEGORİLER