Türkiye Elektronik Haberleşme Raporu – 2010 Q3

Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü için her çeyrekte gelişmeleri güzel özetleyen “Üç Aylık Pazar Verileri Reporu” geçen hafta yayınlandı. Raporda gözüme çarpanlar kısa kısa;

Sabit hat abone sayısı ve penetrasyonundaki düşüş devam ediyor. Sabit hat sahipliği; 16,3 milyona geriledi. Burada Türk Telekom’un reklamlarını yaptığı bağlılık artırıcı önlemler düşüşü yavaşlatıyor ama durduramıyor.

Geniş Bant Abone sayısı Q3’de 8 milyon’u geçerken, bunun 6,5 milyonunu xDSL oluşturuyor. Pazarın büyümesi yavaşlarken, mobil internet rakamları katlanarak artıyor.

Mobil internet kullanımı bu çeyrekte % 39 artarken 3G cihazların ve uygulamarın artışı bında en büyük etkiyi oluşturuyor. xDSL’de ki artış çok yavaşlarken, Kablo ve Fiber pazar payı çalmaya başlamış gibi gözüküyor. AB ülkeleri ve Türkiye karşılaştırıldığında xDSL kullanımını Türkiye’de % 95’le AB’ye göre % 15 yukarıda gözüküyor.

ADSL eskisi gibi hızla büyümüyor.

% 60’a yakın kullanıcının 8Mb ve üstü bağlantı hızına sahip olduğu gözüküyor. Dikkat çekici bir oran, önümüzdeki dönemde 8Mb altı çok az kalabilir. Umarım 3G hızları bu rakamlara paralellik gösterir.

Ülke nüfüsuna göre göre genişbant penetrasyonunda % 9,5 ile Avrupa’nın en düşük penetrasyonuna sahipken, hanehalkı olarak bakıldığında % 37,7 ile sondan 4. sırasıdayız.

Mobil penetrasyon rakamları mobil taşımayla beraber % 85’lere gerilerken toplam abonelerin % 16,6’sının 3G abonesi olduğu gözüküyor.3G abone sayısı 16,6 milyon ve bunların 1,1 milyonu mobil internet kullanmaktadır.

Pre-paid kullanım oranı % 71 ile Avrupa’da en çok pre-paid kullanımı olan 3. ülkedir. ( İtalya ve Yunanistan’dan sonra)Turkcell’in gelirlerinin % 80’ini “Ses” oluştururken, bu rakam Vodafone için % 95’dir. Türkiye ortalamasına bakıldığında “ses” gelirlerinin tüm gelirlerin % 83’ünü oluşturduğunu görüyoruz.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2010 yılında finans sektörü ve dijital dünyadaki gelişmelerle ilgili haberleri ve fikirlerini paylaşmak üzere dijitalce.com’u hayata geçiren Deniz Güven’in Finans sektöründe 10 yılı aşkın deneyimi bulunuyor. Deniz, Garanti Bankası’nda dijital kanalların yönetimi, tasarımı ve iş geliştirmesi, ayrıca dijital iletişim, pazarlama ve satış fonskiyonlarından sorumlu olan Şubesiz Bankacılık’ın Birim Müdürü olarak görevine devam ediyor.

DİJİTALCE KATEGORİLER