Borçlanmanın Dayanılmaz Hafifliği ve Değişen Kavramlar !

Borçlanan biri misiniz? Borçlanmak size ne hissettitir? Ocak 2010’da Sia İnsight Araştırma Şirketi yaptığı bir araştırmada bu konu çok detaylı incelendi. Tüm detaylarını burada vermem mümkün değil ancak genel hatları ile aslında hayatımızın içinde olan ama bu kavramın hissedemediğimiz bazı noktalarından bahsedebiliriz

Bu kavramlar ve hissettirdiklerini düşünürken bir yandan dijital kanallardan yapılan kredi başvurularının bu konuda algıyı çok farklı bir noktaya çektiğini de unutmamız gerekiyor. ATM’ler, SMS, Mobil kanallar, internet ve çağı merkezleri bu algıların son 3-4 yılda çok ciddi farklılaşmasında büyük rol oynamış dijital kanallardır.

“Borç” Kavramının Hissettirdikleri

Borç kavramı kişilere hem olumlu hem de olumsuz duygular hissettiriyor. Korku, tedirginlik, çaresizlik, sırtında yük taşıma gibi olumsuzlukla kodlanan duygular, bazı durumlarda yerini mutluluk, motivasyon, sorumluluk, kendine güven gibi olumlu duygulara bırakıyor.

Borcun vadesi ve miktarı arttıkça duygu da olumsuza doğru kayıyor.

Tanıdıktan veya Bankadan Borçlanma !

Her zaman tanıdığından borçlanan veya her zaman bankadan borçlanan insanlar olduğu gibi duruma göre her iki kaynağı da kullananlar var. İki kaynağın birbirine göre yarattığı farklı hisler var;

Bankadan Borçlanmak: Güler yüzlü, saygılı yaklaşım, parayı alma garantisi, hesap sormaması nedenleriyle olumlu iken; ödeyememe durumunda getirdiği maddi yük olumsuz tarafı.

Tanıdıktan Borçlanmak: Prosedürsüz, faizsiz, acil durumlarda hemen alabilme nedenleriyle olumlu iken; mahçubiyet, birisine mahkum olma, küçük düşme, kendini sınırlamak zorunda kalma gibi nedenlerle de olumsuz bulunuyor.

Burada öne çıkan faktör artık insanların borçlanmak için bankayı seçtiklerinde olumlu veya olumsuz bir kararı sms, internet, çağrı merkezi veya bir dijital kanal üzerinden başvurarak görebiliyor olmaları. Tam bu noktada, dijital kanallar algıyı çok ciddi anlamda değiştirdi. Özellikle 2007 yılında hızla yaygınlaşan SMS kredi ve internet üzerinden yapılan uygulamalar, herkesin rahatlıkla başvuru süreçlerini başından sonuna kadar takip edebilmesine ve çekinilmesine gerek kalmadan yer ve zaman sınırı olmadan başvuru yapabilabilmesine imkan sağladı. Yukarıda da anlattığımız gibi yüzyıllar boyu, borç almanın oluşturduğu birçok his bazı noktalarda kısmi bile olsa büyük değişim gösterdi.

“Kredi” Kavramının Hissettirdikleri
Kredi de borçlanmanın uzantısı olarak insanların zihninde hem olumlu hem olumsuz duygularla kodlanıyor.

Olumlu Duygular: Kredi ile bir şey sahibi olmanın verdiği mutluluk, tatmin, kendine güven, rahatlık, hafifleme (borç kapamak için kredi alındığında)
Olumsuz Duygular: Baskı, sıkıntı, ödeyememe korkusu, endişe.

Krediye yaklaşımda genç nesil ile daha yaşlı nesil arasında anlamlı bir fark dikkat çekiyor. Gençler için bir şey sahibi olmak için kredi almak en doğal yol iken; yaşlılar için kredi çok daha endişe verici ve kaçınılan bir şey. Bu sonuçta toplumdaki tüketim davranışlarının değişiminin de etkisi var. Zaman içinde bir şey sahibi olmak için para biriktirmek ve sonra satın alma davranışı zamanla yerini önce sahip olup sonra ödemeye bırakmıştır. Kredi kartı kullanımı bu davranışı tetikleyen en önemli nedenlerden biridir. Bu değişim de gençler ve yaşlılar arasında krediye yaklaşımdaki farklılıkları daha iyi ortaya koyuyor.

Borçlanma Süreçleri
İnsanlar her borçluluk dönemi boyunca aşağıdaki duygu sürecinden geçiyor.

Borç istendiğine; çıkıp çıkmayacağına veya verilip verilmeyeceğine dair endişe duyuluyor. En kötü an “bekleme” anı.
Eğer olumlu bir sonuç çıkar ise, mutluluk ve rahatlama yaşanıyor.
Bundan sonra her ödemenizde birkaç gün kala parası olsa bile sancılı bir dönem başlıyor.

En güzel an ise borcun bitiş anı. Bu an kişini borç yükünün altından kalkabildiğini kendine ispatladığı, bu nedenle öz güveninin çok yüksek olduğu, çok mutlu bir an. Kişinin yeni tekliflere en açık olduğu an hatta yeni bir borşçlanma yapmak için kendini en iyi hissettiği andır. Yeniden borçlanmaya ihtiyacı olan bir insan için tam bu ana geliştirilecek bir süreç ve hızlı bir çözüm hem çok büyük müşteri memnuniyeti yaratacak hem de ürününü pazarlamak isteyen kurum için önemli bir fırsat anı olacaktır.

Dijitalleşme, markaların zorlu davranış modellerinde bile müşteriyi anında memnun edecek ve büyük fırsatlar yaratacak anların oluşmasına imkan sağlamaktadır. Önümüzdeki yazılarımda bu konunun devamı olarak Türkiye’de 5dk da kredinin yarattığı değişimi ve dijital borçlanmayı ayrıca detaylı anlatacağım.

, , , , , , , , , , , ,

2010 yılında finans sektörü ve dijital dünyadaki gelişmelerle ilgili haberleri ve fikirlerini paylaşmak üzere dijitalce.com’u hayata geçiren Deniz Güven’in Finans sektöründe 10 yılı aşkın deneyimi bulunuyor. Deniz, Garanti Bankası’nda dijital kanalların yönetimi, tasarımı ve iş geliştirmesi, ayrıca dijital iletişim, pazarlama ve satış fonskiyonlarından sorumlu olan Şubesiz Bankacılık’ın Birim Müdürü olarak görevine devam ediyor.

DİJİTALCE KATEGORİLER